Monopol-Not -- Монопол-нот

5,00 Stern(e) 1 Stimme

Bernd

Foren-Redakteur
Teammitglied
o Monopol, o Monopol,
doch Pol, o Flop, o Monoflop,
O Monoflop, o Kopp , o Kohl,
o Monopol, o Monokohl.

wo doch noch Roh -
noch Rotkohl - o noch Rot,
noch Rotor Rotkohl stoch,
o Monopol o Rosso Fol.

o Monopol, o Monopol
roch Pol, o Flop, o Monoflop,
o Monoflop, o Kopp , o Kohl,

Wo doch noch Roh -
doch Rotkohl - o noch Rot,
noch Rotor Rotkohl stoch

---

о монопол, о монопол,
рох пол о флоп, о монофлоп,
о монофлоп, о копп - о кол

во дох нох ро -
рох роткол - о нох рот,
нох ротор роткохл стох,

о монопол, о монопол,
дох пол о флоп, о монофлоп,
о монофлоп, о копп - о кол
о монофлоп, о монопол

во дох нох ро -
нох роткол - о нох рот,
нох ротор роткол стох,
о монопол о россо фол

---

sо дох нох рот - so doch noch rot
 
Zuletzt bearbeitet: 
Oben Unten